Bolloré Logistics ökar sin närvaro i Norden

Bolloré Logistics, rankat bland världens 10 största inom transport och logistik, har nu tagit ett stort steg framåt i Norden genom sitt köp av en majoritetsandel i det svenska bolaget Global Freight Solutions (G-Solutions) och dess finska dotterbolag. Bolloré Logistics ökar därmed sitt logistik nätverk till 600 kontor i 109 länder med totalt mer än 20 000 anställda.

 

Genom köpet stärker Bolloré Logistics sin närvaro i Europa och särskilt på den nordiska marknaden. Därmed har gruppen också nått ett strategiskt mål att komplettera sitt regionala nätverk efter att sedan tidigare ha etablerat sig i Norge och en därpå följande investering i Danmark.

 

G- Solutions är sedan 2006 etablerat med huvudkontor i Göteborg och med kontor i Stockholm och Helsingfors. G-solutions erbjuder en omfattande portfölj av tjänster inom transport och logistik. Tillsammans med Finland bildar Sverige ett område som på ett utomordentligt sätt motsvarar flera av Bolloré Logistics strategiska industriområden, som gruvnäring, energi, rullande last, flyg och försvar, telekom, högteknologi, häls- och sjukvård samt detaljhandel.

 

I en kommentar uttrycker Henri Le Gouis, Europachef för Bolloré Logistics, sin uppskattning av affären. ”Vi stärker vårt avtryck i Norden och kan därmed förstärka och fördjupa vår fysiska kommersiella närhet till våra klienter. Redan när affären närmade sig avslut, började vi arbeta som partners. Detta har redan lett till många kommersiella öppningar och vi gläds åt att vi nu kan formalisera vårt framtida samarbete genom att koppla samman med vår grupps division för industriprojekt. Vi kan nu också erbjuda svenska exportörer nya transportlösningar som förstärker deras framgångar på marknaderna i Afrika, Mellanöstern och Asien. Jag vet att våra klienter och kollegor välkomnar denna utveckling.

 

G-Solutions VD, Johan Moerth, är mycket nöjd med affären. ”Vi har växt väldigt snabbt och skaffat oss ett rykte för kvalitet och tillgänglighet hos våra kunder. Det är grunden för våra framgångar och matchar den affärskultur som Bolloré Logistics representerar. Med tillgång till Bollorégruppens expertis och strategiska samarbeten med globala rederier och flygbolag kan vi ge ett starkt bidrag till dess tillväxt i Norden”.

Skicka torrbulk i container

Container istället för bil!

Att skeppa torrbulk i containers och skicka med fartyg och/eller pråmkombinationer har många fördelar jämfört med traditionella lastbilslösningar. Transportband för lastning och tippning av chassi vid destination möjliggör en mycket smidig och snabb hantering. “Big Bag”-lastning kan uteslutas, risker för skador på last och lastning kan minskas, och viktigast av allt kan transportkostnaderna minskas väsentligt. Så, ge den här metoden ett försök!

Med ett brett nätverk av europeiska leverantörer och partners kan G-Solutions erbjuda våra bulkkunder lösningar från nästan alla områden av storskalig bulklastproduktion i Europa. Områden som Ruhrregionen i Tyskland och hamnarna Bilbao och Gijon i norra spanien är regioner där vi har särskild närvaro, men vi har möjligheter till nästan alla förfrågningar.

Byte från traditionella transportalternativ till våra short-sea alternativ på de europeiska vattenvägarna minskar avsevärt dina koldioxidutsläpp. Lägg till bortskaffandet av förpackningsmaterial / hantering och bortskaffande av ”Big Bag”, och du kommer inse att genom att transportera din bulklast kommer du även att få ett mer miljövänligt alternativ.

Allt i Transport förvärvar G-Moving

Allt i Transport & Spedition AB förvärvar G Moving, en del av G-Solutions (Global Freight Solutions AB) och STL Group i Göteborg. Grunden för samgåendet är att företagens sammantagna kompetens, produktionskapacitet och kundbas bildar Sveriges ledande flyttserviceföretag – nu med kapacitet att matcha även branschens mest framgångsrika företag internationellt. 

AiT har bedrivit verksamhet sedan 2003 och är idag Sveriges ledande leverantör av flyttservicetjänster inom offentlig verksamhet men även en betydande aktör mot den privata företagsmarknaden. Exempel på några av AiT:s stora och befintliga kunder är: Stockholms läns landsting, Uppsala kommun och Kronofogdemyndigheten.

G-Moving är specialiserade på utlandsflytt och är en del av G-Solutions (Global Freight Solutions AB) och STL Group. G-Solutions grundades i Göteborg år 2006 för att erbjuda spedition och dörr till dörr-leveranser. G-Moving har genom åren arbetat med många stora internationella kunder och är idag huvudleverantör för flera multinationella koncerner samt flertalet ambassader.

 

Vänligen kontakta:

Per Hansson
VD Allt i Transport
per@alltitransport.com
+46 734 11000

Johan Moerth
VD Global Freight Solutions
johan.moerth@gsolutions.se
+46 706 224 679

Bertil Rådström
G-Moving Team Leader
bertil.radstrom@gmoving.se
+46 702 860 440

G-Solutions i Stockholm – expansionen fortsätter!

NYA KOLLEGOR I STOCKHOLM

G-Solutions välkomnar Madeleine Avermalm, Kina Skarfelt och Maria Safonova till vårt Stockholmskontor.

Madeleine ansvarar för flygfrakt import och export. Madeleine kommer närmst ifrån Agility and har över 6 års erfarenhet av transport och logistik. Nå Madeleine direkt på email: madeleine.avermalm@gsolutions.se

Kina ansvarar för sjöfrakt import och export. Kina kommer närmst från DSVs sjöfraktsavdelning och har mer än 28 års branscherfarenhet. Kina når ni direkt på email: kina.skarfelt@gsolutions.se

Maria ansvarar för flygfrakt import och export. Maria kommer närmst från PostNords flygfraktsavdelning för export och har totalt 15 års erfarenhet inom transport och logistik. Maria nås direkt på email: maria.safonova@gsolutions.se

Vid övriga frågor till Stockholmskontoret, vänligen maila: sales@gsolutions.se

Ny avdelning för mässgods

G-Solutions är stolta över att få presentera en ny avdelning för mäss- och utställningsgods.

Med denna nya avdelning kan vi nu erbjuda kompletta transport- och logistiktjänster för att transportera utställningsmaterial från dörr till monter och tillbaka, eller vidare till nästa destination.

Vi är specialiserade på att hantera mässgods och kan som oberoende transportör hitta den mest kostnadseffektiva och miljömedvetna transportlösningen.

Kvalitet och omsorg är några av våra kärnvärden och vi hanterar varje transport med totalt engagemang och stor omsorg eftersom vi verkligen förstår vikten av att godset levereras i tid.

Som en IATA-licensierad flygfraktmäklare kan G-Solutions snabbt och säkert transportera utställningsgodset till internationella mässor och utställningar inom den föreskrivna tiden. Transporter till sjöss eller land erbjuds givetvis också vid mindre brådskande transporter.

Dörr-Monter-Dörr:
Vi erbjuder globala transport- och logistiklösningar för mässor och events från dörr till monter och tillbaka. Vi följer ditt gods hela vägen från lastning till leverans till er monter, och är alltid i direktkontakt med mässanläggningarna.

Lagring:
Om ni behöver förvara ert emballage under mässan så hjälper vi till med det.

Frakt:
Oavsett om ditt gods transporteras nationellt eller internationellt, via flyg, båt eller bil eller en kombination av dessa, kommer vi enkelt hitta den bästa lösningen för dig.

Transportförsäkring:
Vi rekommenderar transportförsäkring och kan tillhandahålla detta om det behövs.

Tullklarering:
Vi hjälper till med alla nödvändiga dokument som krävs för din sändning.

Globalt nätverk:
Tack vare ett omfattande nätverk och utvalda leverantörer kan G-Solutions erbjuda ett komplett servicepaket.

Vänligen kontakta oss för mer information: fairs@gsolutions.se

Förändringar av leveranser till hamnarna i västra Sverige

Nedan följer information gällande förändrade villkor i hamnar på Västkusten som trafikeras av åkerier.

Helsingborgs Hamn (Västhamnen)
Med anledning av den förbättrade situationen i hamnen kommer man från och med måndagen den 11 september 2017 att ta bort Västhamnstillägget för de flesta åkerier om 450 SEK per uppdrag.

Dock kommer istället några åkerier att endast lämnas 30 minuters fri tid i hamnen. Tid utöver 30 minuter debiteras enligt gällande väntetidstaxa.

Göteborg APMT
APMT inför ett obligatoriskt extrastopp vid gamla id kontrollen för kontroll av tomma importcontainers med återlämning på APMT. Detta kommer från och med 2017-10-01 debiteras med SEK 250 per container och kommer att presenteras som ett extrastopp.

På grund av försämrade öppettider och för långa väntetider kommer det även från och med 2017-09-18 endast lämnas 30 minuter fri tid i hamn och tid utöver debiteras enligt gällande väntetidstaxa.

Övriga hamnar
Samma villkor med 30 minuters fri tid kommer att gälla från och med 2017-09-18.

Dessa åtgärder görs för att säkerställa att åkerier och chaufförer kan fortsätta vara konkurrenskraftiga, leverera en hög service och tillgodose sina kunders krav.

G-Solutions kommer i enligt med ovanstående förändringar att behöva debitera en extra kostnad.

För övriga frågor, vänligen kontakta er transportör.

Expansionen fortsätter!

Ny försäljnings- och flygfraktschef i Stockholm

G-Solutions är väldigt glada över att få välkomna Hannes Schreuder-Pettersén ombord. Hannes har drygt 12 års erfarenhet från branschen och kommer senast från Postnord. Hannes kommer att bli försäljningsansvarig på vår filial i Stockholm samt ansvara för hela flygfraktsdivisionen i Sverige.

För att komma i kontakt med Hannes: hsp@gsolutions.se
mobil: +46 733 152 953

Ny flygspeditör till Stockholmskontoret

G-Solutions välkomnar Marcello Bosi till vårt flygfraktsteam i Stockholm. Marcello har med sig 13 års erfarenhet inom logistik från företag såsom DHL Exel Supply Chain AB och DB Schenker AB.

För förfrågningar, vänligen kontakta: marcello.bosi@gsolutions.se

Ny sjöspeditör till Stockholmskontoret

G-Solutions vill även välkomna Daniel Karlsson till vårt sjöfraktsteam i Stockholm. Daniel har 15 år i branschen från företag såsom Kuehne & Nagel samt DSV Air & Sea.

För förfrågningar, vänligen kontakta: daniel.karlsson@gsolution.se

Konsekvensarna av den fortsatta konflikten inom APM Terminal – Göteborgs-Hamn

Vi vill göra våra kunder och leverantörer uppmärksamma på att effekterna av den pågående hamnkonflikten vid APM terminals leder nu till stora utmaningar för samtliga parter i logistikkedjan.

Det är inte mycket av det gods som är Destinerat/Exporterat via Göteborg som just nu lossas/lastas över kaj i Göteborg.

Rederierna har hittills med olika strategier försökt lösa situationen men vi ser att det nu är så pass fullt både i t ex Varberg och Halmstad att dessa hamnar börjar skydda sin befintliga affär genom att säga nej till ytterligare anlöp. Samma sak gäller Helsingborg som opererar på toppen av sin förmåga och där det nu införts congestion-tillägg. Så här långt har Malmö kunnat ta sig an en hel del västkustlast och ser fortsatt ut att vara lösningen för flera rederier, även om det definitivt kommer variera vecka för vecka.

Vi vill även lyfta det faktum att flera rederier med omedelbar effekt börjat ta ut congestion-tillägg för all last som går in/ut över västkusten – dvs last bokad till Helsingborg, Halmstad, Varberg och Malmö kommer också att omfattas av extra kostnader på grund av det kritiska läge som situationen i Göteborg lett till. Beloppet som införs är på USD 100/TEU. Vi kan i dagsläget inte utesluta att detta även kan drabba östkustlast då det börjar bli ansträngt på många håll där med.

Det råder force majeure och vi måste återigen vara tydliga med att vi inte på något sätt är i position att absorbera de extra kostnader som nu med extremt kort varsel uppstår – vare sig det rör sig om congestion-tillägg, högre dragningskostnader, väntetider från åkare eller planhyror i hamn.

Åkerierna kommer även att debitera ett tillägg på 450 sek from 19/6 per container för att säkra att de fortsatt har underleverantörer.

Denna kostnad kommer att debiteras på er faktura för alla transporter som går via Helsingborgs hamn utan undantag.

Vi hoppas på ert överseende och att det så småningom är tillbaka i normalläge då denna kostnad omgående tas bort.

Helsingborgs hamn gick i dagarna ut med information om extra hanteringskostnader för både import/export last enligt nedan:

Importcontainers: SEK 350

Samt kortare fri tid för containers i hamn: 3 dagar fritt därefter

Import: SEK 160/teu och dag

Export : SEK 60/teu och dag.

Vi beklagar verkligen att det just nu ser ut som det gör i Sverige och fortsätter våra ansträngningar för att er last ska hitta hela vägen till sin slutdestination med så liten försening och merkostnad som möjligt

Kontor är stängt 25-maj

På grund av att det är Kristi himmelfartsdag stängs kontoret den 25 maj.

Vi öppnar åter fredag 26 maj kl08:00.

APM Terminals genomför spegel-lockout

 

Den 19 maj till och med 30 juni 2017 genomför APM Terminals Gothenburg en så kallad spegel- och konsekvenslockout. Detta för att skydda verksamheten mot de senast varslade stridsåtgärder som Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 genomfört mot APM Terminals Gothenburg. Under den pågående lockouten kommer endast begränsad service under dagtid att kunna erbjudas kunderna.

Vi har gjort allt vi har kunnat för att lösa konflikten med Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 parallellt med att vi har försökt upprätthålla våra åtaganden gentemot kunder och ägare. Den gradvisa försämringen av situationen kan inte fortgå och för att skydda verksamheten vidtar vi nu för första gången denna skyddsåtgärd mot senast lagda stridsåtgärder, säger Henrik Kristensen, VD för APM Terminals Gothenburg.

Under det senaste halvåret har APM Terminals Gothenburg ett produktivitetstapp på cirka 20 procent av normal kapacitet. Det motsvarar cirka 2 000 container varje vecka. Som en följd av det har företaget tappat stora godsflöden från flera kunder inom svensk import- och exportindustri. Normalt hanterar terminalen upp emot 10 000 containrar per vecka vilket motsvarar cirka 50 procent av Sveriges totala containervolymer.

I över ett års tid har vi drabbats av ständiga blockader från Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 mot att få använda övertid, timanställda utanför dagtid och att nyanställa. Parallellt med detta har vi haft en löpande onormalt hög frånvaro på cirka 25-30 procent varje dag. Det är förstås en ohållbar situation om vi ska kunna driva den verksamhet som våra kunder efterfrågar.

APM Terminals Gothenburg utsågs 2012 av Göteborgs Hamn AB att driva Göteborgs containerhamn just för att det är ett globalt företag med investeringsmöjligheter och kompetens för att utveckla terminalen för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft.

Nu ser vi ingen annan lösning på konflikten än att Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 drar tillbaka alla stridsåtgärder och ingår en långsiktig avtalslösning innehållande fredsplikt. Vi ser också att en förändring av gällande lagstiftning krävs, som gör att en arbetsgivare med kollektivavtal inte kan utsättas för blockader och andra konfliktaktioner från ett fackförbund som vägrar teckna branschens kollektivavtal.

Med vänlig hälsning
APM Terminals Gothenburg