Lager / Distrubition

Gods är lagrat enligt varje enskild kunds specifika önskemål beroende på godsets beskaffenhet och särskilda behov.

Oavsett om ert gods är stort eller litet, av högt eller lågt värde, reservdel eller huvuddel, skrymmande eller ej, tempererat eller ej, så ser vi till att det lagras på rätt.

Självklart erbjuder vi komplett distributionsservice från lagret i enlighet med kundens önskemål och förväntningar.

warehousing

Allt detta är möjligt på grund av att G-Solutions samarbetar med Göteborgs främsta lager- och distributionsbolag. Med de 5 terminaler som samarbetet nu för med sig kan G-Solutions erbjuda kunderna effektiv lagring, distribution och kostnadseffektiv emballeringsservice.