Kvalitetsgaranti

 • G-Solutions strävar efter att tillfredsställa kundernas krav på hög kvalitet med felfria och säkra leveranser i tid.
 • G-Solutions strävar efter att hitta den mest miljövänliga logistiklösningen.
 • Varje uppdrag skall frambringa en rekommendation för nya kunder med fokus på tillförlitlighet och säkerhet.
 • G-Solutions skall sträva efter kundtillfredsställelse, professionalism och kvalitet i värdekedjans samtliga steg.

quality-assurance

ISO

Processen som tillskansat oss dessa priser och det arbetssystem som nu är implementerat har hjälpt G-Solutions att förbättra sina interna operationer samt demonstrerat för existerande och potentiella kunder vårt engagemang och strävan efter konstant förbättring, servicekvalitet och miljövård – grundstenar i G-Solutions målformulering.

 • Global Freight Solutions AB är certifierad av Lloyd’s Register Quality Assurance för ISO9001:2008 och ISO14001:2004.
 • Genom ISO 9001:2008 påvisas G-Solutions ständiga arbete gällande kvalitetshantering och kundservice.
 • ISO14001:2004 är ett miljöhanteringssystem som erbjuder bättre riskhantering samt kontroll på organisationens miljömässiga påverkan.
 • Certifieringen är ett resultat av hårt arbete och långsiktig planering av alla anställda vid Global Freight Solutions ABs kontor i Göteborg, Stockholm och Helsingfors.

G-Solutions utsätts för kontinuerlig kontroll för att säkerställa framtida överenskommelse med ISO-certifieringen vilket skänker kunderna tillförlit när G-Solutions anlitas för transport- eller logistikoperationer gällande miljövänlig servicekvalitet.

ISO-Certifikat-2016

Kvalitets- och miljöpolicy för G-Solutions

GDPR

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) (EU) 2016/679 är en förordning i EU: s lagstiftning om dataskydd och integritet för alla personer inom Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det handlar också om export av personuppgifter utanför EU och EES. GDPR syftar främst till att ge medborgarna och invånarna kontrollen över deras personuppgifter och förenkla regelverket för internationell verksamhet genom att förena förordningen inom EU. [1] *

För G-Solutions är det av största vikt att information gällande våra kunder och partners behandlas med stor integritet och konfidentiellt. Vi har strikta interna rutiner samt tekniska åtgärder på plats för att säkerställa att kundinformation inte sprids oavsiktligt, onödigt eller utan samtycke eller kunskap från berörda. Dessa rutiner inkluderar förfaranden för hur alla typer av potentiellt känslig information ska hanteras och definieras enligt nedan för varje typ av information;

 • Vilken information sparas?
 • Var lagras informationen?
 • Hur länge lagras informationen?
 • Vem ansvarar för informationen?
 • Vem har tillgång till informationen?
 • Hur skyddas informationen?
 • Överförs informationen till en tredje part och i så fall var och varför?
 • Hur är berörda parter informerade?
 • Varför lagrar vi den här informationen?

Så långt det är praktiskt möjligt bör tillgång till kundinformation begränsas till dem som behöver det i våra affärsrelationer med våra kunder. Vi begränsar därför intern åtkomst till olika avdelningar och till information på våra interna servrar, samt har individuella lösenordsskyddade inloggningar till både interna och externa områden där känslig information lagras.

Det är självklart att kunddata inte säljs till någon extern part. Vidare kommer inte heller kunddata att distribueras till någon part, om det inte behövs, för att hantera vår kunds verksamhet eller om något annat avtalats med vår kund. Kunder som tar emot vårt nyhetsbrev har alltid möjlighet att avregistrera den här tjänsten med omedelbar verkan via länken ”Unsubscribe”, som finns tillgänglig längst ner i varje nyhetsbrev.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

alexander.brostrom@gsolutions.se (SVE)

joakim.antas@gsolutions.fi (FI)

* Källa: Wikipedia