Container istället för bil!

Att skeppa torrbulk i containers och skicka med fartyg och/eller pråmkombinationer har många fördelar jämfört med traditionella lastbilslösningar. Transportband för lastning och tippning av chassi vid destination möjliggör en mycket smidig och snabb hantering. “Big Bag”-lastning kan uteslutas, risker för skador på last och lastning kan minskas, och viktigast av allt kan transportkostnaderna minskas väsentligt. Så, ge den här metoden ett försök!

Med ett brett nätverk av europeiska leverantörer och partners kan G-Solutions erbjuda våra bulkkunder lösningar från nästan alla områden av storskalig bulklastproduktion i Europa. Områden som Ruhrregionen i Tyskland och hamnarna Bilbao och Gijon i norra spanien är regioner där vi har särskild närvaro, men vi har möjligheter till nästan alla förfrågningar.

Byte från traditionella transportalternativ till våra short-sea alternativ på de europeiska vattenvägarna minskar avsevärt dina koldioxidutsläpp. Lägg till bortskaffandet av förpackningsmaterial / hantering och bortskaffande av ”Big Bag”, och du kommer inse att genom att transportera din bulklast kommer du även att få ett mer miljövänligt alternativ.

Allt i Transport & Spedition AB förvärvar G Moving, en del av G-Solutions (Global Freight Solutions AB) och STL Group i Göteborg. Grunden för samgåendet är att företagens sammantagna kompetens, produktionskapacitet och kundbas bildar Sveriges ledande flyttserviceföretag – nu med kapacitet att matcha även branschens mest framgångsrika företag internationellt. 

AiT har bedrivit verksamhet sedan 2003 och är idag Sveriges ledande leverantör av flyttservicetjänster inom offentlig verksamhet men även en betydande aktör mot den privata företagsmarknaden. Exempel på några av AiT:s stora och befintliga kunder är: Stockholms läns landsting, Uppsala kommun och Kronofogdemyndigheten.

G-Moving är specialiserade på utlandsflytt och är en del av G-Solutions (Global Freight Solutions AB) och STL Group. G-Solutions grundades i Göteborg år 2006 för att erbjuda spedition och dörr till dörr-leveranser. G-Moving har genom åren arbetat med många stora internationella kunder och är idag huvudleverantör för flera multinationella koncerner samt flertalet ambassader.

 

Vänligen kontakta:

Per Hansson
VD Allt i Transport
per@alltitransport.com
+46 734 11000

Johan Moerth
VD Global Freight Solutions
johan.moerth@gsolutions.se
+46 706 224 679

Bertil Rådström
G-Moving Team Leader
bertil.radstrom@gmoving.se
+46 702 860 440

NYA KOLLEGOR I STOCKHOLM

G-Solutions välkomnar Madeleine Avermalm, Kina Skarfelt och Maria Safonova till vårt Stockholmskontor.

Madeleine ansvarar för flygfrakt import och export. Madeleine kommer närmst ifrån Agility and har över 6 års erfarenhet av transport och logistik. Nå Madeleine direkt på email: madeleine.avermalm@gsolutions.se

Kina ansvarar för sjöfrakt import och export. Kina kommer närmst från DSVs sjöfraktsavdelning och har mer än 28 års branscherfarenhet. Kina når ni direkt på email: kina.skarfelt@gsolutions.se

Maria ansvarar för flygfrakt import och export. Maria kommer närmst från PostNords flygfraktsavdelning för export och har totalt 15 års erfarenhet inom transport och logistik. Maria nås direkt på email: maria.safonova@gsolutions.se

Vid övriga frågor till Stockholmskontoret, vänligen maila: sales@gsolutions.se