För de som drabbats av situationen i Göteborg Hamn vill G-Solutions härmed vidarebefordra följande nyhetsuppdatering från APM Terminals Gothenburg.

”Vi skriver till dig för att informera och förtydliga vad som händer i APM Terminals i Göteborg. Det har förekommit en hel del skriverier i medier de senaste veckorna varav en del har varit felaktigt och ifrågasatts, därför vill vi korrigera det här med detta utskick.

Mötet med Hamnarbetarförbundet den 22 februari
I veckan avbröt Hamnarbetarförbundet sina varsel och övertidsblockad för att sätta sig ner och diskutera med APMT. Mötet innebar tyvärr inte att de har förändrat sina krav och som vi har förklarat tidigare så är det omöjliga krav rent arbetsrättsligt eftersom det krockar med det kollektivavtal vi, liksom alla hamnar, har med Transport.
Senast i januari kom en dom i arbetsdomstolen mot en hamn som har avtal med Hamnarbetareförbundet vilket resulterade i ett stort vitesbelopp och avtalet som fanns med Hamnarbetarförbundet ogiltigförklarades.

Att Hamnarbetarförbundet erbjuder 3 månaders fredsplikt mot att vi bortser från rådande lagar är alltså inte ett alternativ. En långsiktig lösning på konflikten kommer bara genom att vi och Hamnarbetarförbundet tillsammans med Medlingsinstitutet finner en lösning som följer arbetsmarknadslagar och den svenska modellen.

Hamnens kapacitet efter att stridsåtgärder avslutats
Att Hamnarbetarförbundet stoppat sina konfliktåtgärder innebär tyvärr inte att vi omgående är tillbaka på full kapacitet i terminalen. För att kunna leverera en fullgod service och flexibilitet till våra kunder krävs tillgång till Blixtresurser och visst övertidsarbete.
Eftersom kollektivavtalet från 1974 kräver att övertid alltid är frivillig har den snabbt förändrade situationen medfört brist på extraresurser. Dessutom har terminalen just nu en högre frånvaro än normalt, på upp till 25-35% i delar av terminalen.

Missvisande fakta i medierna
I medierna har det också funnits en del felaktiga påståenden och andra har ifrågasatts. T.ex. påstod Jan Björklund i sin debattartikel i GP att vi under övertidsblockad har 30 % kapacitet. Det korrekta är att vi har kring 70 % kapacitet under blockad.

I samma debattartikel skriver Björklund att genomsnittslönen för en hamnarbetare är 49 500 vilket har kritiserats från olika håll. Vi kan bekräfta den siffran, det var genomsnittslönen som betalades ut för en hamnarbetare 2015, med fasta och rörliga ersättningar.

APM Terminals har varit en mycket aktiv del av den brådskande dialogen för att lösa den fackliga konflikten i Göteborgs hamn. Vårt mål är en långsiktig lösning som förhindrar framtida störningar för Sverige och svensk industri som uppstår på grund av reducerad arbetskapacitet eller strejker.

Vi fortsätter att tro på en framgångsrik medling och att arbeta med alla involverade parter för att få fram en lösning som är helt i enlighet med svensk lag och den svenska modellen.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss”

Vänliga hälsningar,
APM Terminals Gothenburg

 

En ny strejk i Göteborgs hamn under vecka 8 tillkännagavs på fredagen 10 februari. Strejken gäller följande perioder;

Tisdagen den 21 februari 2017 till 13:00 till 17:00

Tisdag 21 februari 2017 – 22:00 till onsdag 22 februari 02:00

Torsdag 23 Februari 2017 – 12:00 till 20:00

En del rederier har meddelat att deras fartyg ej kommer anlägga i Göteborg på grund av den aviserade strejken.

Rederier som lägger till i Göteborgs hamn för lastning eller avlastning av containrar vid APM Terminals kan påverkas.

Dessa fackliga åtgärder bidrar ytterligare till de utmaningar som uppstått vid APM terminalerna under de senaste månaderna. Ihållande leveransproblem och förseningar av bokningar beror på många faktorer inkluderat de tidigare fackliga åtgärder.

Vissa rederier tvingas införa begränsningar av bokningar eller t o m totala stopp under vissa perioder.

APM terminalen informerar på sin hemsida att exportgods kan levereras till Göteborgs hamn två dagar innan avgång. Man bibehåller nuvarande stängningstider och alla rederier kräver att detta efterlevs. 

Gällande förfrågningar angående containertransporter som kan påverkas av dessa fackliga åtgärder hänvisas alla kunder att kontakta sina tilldelade tjänsteleverantörer.