G-Solutions Finland – SAMSKIP

G-Solutions Oy Ltd. in Finland is proud to announce that it is officially the Finland Agency for SAMSKIP in Finland.

 

Samskip Multimodal offers transport solutions for various industries by sea, rail, road and barge to all European destinations; from Italy, Spain, Portugal, United Kingdom and Ireland to Scandinavia, Eastern Europe, Turkey, the Baltic States, Russia and Central Asia.

The combination of short sea, road, rail and barge services means Samskip Multimodal is able to deliver reliable, sustainable and cost-effective transport solutions and meet all customer requirements and preferences.

Using own equipment ranging from vessels to containers, Samskip Multimodal offers a solution for every requirement: a door-to-door service integrating collection, shipment and delivery into a seamless transport solution

The containers range in size from 20ft to 45ft pallet-wide high cube units, including reefers, curtainsiders and flat racks. The combination of high frequency sailings, a vast geographical spread and 33-pallet capacity containers offers a competitive and environmentally-friendly alternative to road transport

 

For more information and enquiries please contact:

Ulla Luhta
ulla.luhta@gsolutions.fi
Phone: +358 45 660 4210

APM Terminals – Föravisering av sigillnummer fr.o.m. 01/2 -16

APM Terminals har uppdaterat rutiner enligt gällande krav från Tullverket avseende föravisering och förseglingskontroll mot dokumentation av gods för att vara godkänd enligt Tullverkets certifiering AEO (Authorised Economic Operator).

 

Rutinen har trätt i kraft den 01/2 2016 som en interimslösning i terminaloperativsystemet CATOS, men kommer sedan att övergå som stadigvarande rutin när APM Terminals implementerar sitt nya terminaloperativsystem i början av hösten 2016.

 

Vilka omfattas av föraviseringen?
Samtliga som idag aviserar containers till terminalen.

 

Hur går föraviseringen till?
En ändring i terminaloperativsystemet CATOS gör att fältet för sigillnummer blir ”obligatoriskt” att fylla i. En informationsruta som guidar dig vidare kommer att bli synlig vid avisering i CATOS.

 

När träder föraviseringen i kraft?
Från och med den 2 februari gäller rutinen fullt ut. Det är möjligt redan nu att påbörja rutinen för dig som kund.

 

Vad händer om jag inte har föraviserat sigillnummer?
Du måste rapportera sigillnummer för att få ut din visit-code och därmed passage in på terminalen.

 

Vad händer om jag föraviserat in fel sigillnummer?
Om sigillnummer vid kontroll ej stämmer mot aviserat nummer kommer vi ej kunna ta emot enheten.

 

Var vänder jag mig om jag behöver support?
Du kan inledningsvis/under introduktionen vända dig till vår Customer Serviceavdelning på telefonnummer 010 – 122 27 00 för att få support med föraviseringen.

 

OBS! Ansvaret att föravisera sigillnumret i terminaloperativsystemet ligger på den som aviserar containern till terminalen och inte på APM Terminals.

För mer information ber vi dig kontakta Tullverket:
Tullsvar
AEO/ Säkerhet och skydd
0771-520 520

 

G-Solutions Finland – SAMSKIP

SAM105_Pos_Logo_2Col.eps

 

G-Solutions Oy Ltd. in Finland is proud to announce that it is officially the Finland Agency for SAMSKIP in Finland.

 

Samskip Multimodal offers transport solutions for various industries by sea, rail, road and barge to all European destinations; from Italy, Spain, Portugal, United Kingdom and Ireland to Scandinavia, Eastern Europe, Turkey, the Baltic States, Russia and Central Asia.

The combination of short sea, road, rail and barge services means Samskip Multimodal is able to deliver reliable, sustainable and cost-effective transport solutions and meet all customer requirements and preferences.

Using own equipment ranging from vessels to containers, Samskip Multimodal offers a solution for every requirement: a door-to-door service integrating collection, shipment and delivery into a seamless transport solution

The containers range in size from 20ft to 45ft pallet-wide high cube units, including reefers, curtainsiders and flat racks. The combination of high frequency sailings, a vast geographical spread and 33-pallet capacity containers offers a competitive and environmentally-friendly alternative to road transport

 

For more information and enquiries please contact:

Ulla Luhta
ulla.luhta@gsolutions.fi
Phone: +358 45 660 4210