Konsulttjänster

Stora projekt och nya affärsuppgörelser kan kräva många olika transportdelar. För att kunna lösa detta logistiska pussel så är rådfrågning och konsultation oftast nödvändigt.

Handshake1test

G-Solutions fokuserar på att möta kunderna och utefter det utarbeta en strategi för att kunna fullfölja projektet eller den nya affärsuppgörelsen. Helheten är viktig för att erhålla den mest tidseffektiva, realistiska och optimala lösningen redan från start och därmed uppnå en framgångsrik affär.