Air Transport

Som flygfraktmäklare och IATA-medlem kan vi erbjuda flygtransportalternativ för de flesta typer av gods.

Farligt gods:
Vi har idag stor kunskap om farligt gods som transporteras via flyg (och fartyg); llt från detonatorer till färg och kemikalier.

Gränshandel:
Vi flyger gods mellan olika länder i världen för kunder lokaliserade i Sverige men också från andra länder.

Marinlogistik:
Transport av gods, såsom marinlogistik (reservdelar) är regelbundna sändningar för oss. Vi upprätthåller hög kvalitet och effektiv leverans inom detta område. Service från Norge, Finland och Sverige är vår specialitet.

iata-cargoagent-rgb