Bolloré Logistics ökar sin närvaro i Norden

Bolloré Logistics, rankat bland världens 10 största inom transport och logistik, har nu tagit ett stort steg framåt i Norden genom sitt köp av en majoritetsandel i det svenska bolaget Global Freight Solutions (G-Solutions) och dess finska dotterbolag. Bolloré Logistics ökar därmed sitt logistik nätverk till 600 kontor i 109 länder med totalt mer än 20 000 anställda.

 

Genom köpet stärker Bolloré Logistics sin närvaro i Europa och särskilt på den nordiska marknaden. Därmed har gruppen också nått ett strategiskt mål att komplettera sitt regionala nätverk efter att sedan tidigare ha etablerat sig i Norge och en därpå följande investering i Danmark.

 

G- Solutions är sedan 2006 etablerat med huvudkontor i Göteborg och med kontor i Stockholm och Helsingfors. G-solutions erbjuder en omfattande portfölj av tjänster inom transport och logistik. Tillsammans med Finland bildar Sverige ett område som på ett utomordentligt sätt motsvarar flera av Bolloré Logistics strategiska industriområden, som gruvnäring, energi, rullande last, flyg och försvar, telekom, högteknologi, häls- och sjukvård samt detaljhandel.

 

I en kommentar uttrycker Henri Le Gouis, Europachef för Bolloré Logistics, sin uppskattning av affären. ”Vi stärker vårt avtryck i Norden och kan därmed förstärka och fördjupa vår fysiska kommersiella närhet till våra klienter. Redan när affären närmade sig avslut, började vi arbeta som partners. Detta har redan lett till många kommersiella öppningar och vi gläds åt att vi nu kan formalisera vårt framtida samarbete genom att koppla samman med vår grupps division för industriprojekt. Vi kan nu också erbjuda svenska exportörer nya transportlösningar som förstärker deras framgångar på marknaderna i Afrika, Mellanöstern och Asien. Jag vet att våra klienter och kollegor välkomnar denna utveckling.

 

G-Solutions VD, Johan Moerth, är mycket nöjd med affären. ”Vi har växt väldigt snabbt och skaffat oss ett rykte för kvalitet och tillgänglighet hos våra kunder. Det är grunden för våra framgångar och matchar den affärskultur som Bolloré Logistics representerar. Med tillgång till Bollorégruppens expertis och strategiska samarbeten med globala rederier och flygbolag kan vi ge ett starkt bidrag till dess tillväxt i Norden”.

Comments for this post are closed.