Skicka torrbulk i container

Container istället för bil!

Att skeppa torrbulk i containers och skicka med fartyg och/eller pråmkombinationer har många fördelar jämfört med traditionella lastbilslösningar. Transportband för lastning och tippning av chassi vid destination möjliggör en mycket smidig och snabb hantering. “Big Bag”-lastning kan uteslutas, risker för skador på last och lastning kan minskas, och viktigast av allt kan transportkostnaderna minskas väsentligt. Så, ge den här metoden ett försök!

Med ett brett nätverk av europeiska leverantörer och partners kan G-Solutions erbjuda våra bulkkunder lösningar från nästan alla områden av storskalig bulklastproduktion i Europa. Områden som Ruhrregionen i Tyskland och hamnarna Bilbao och Gijon i norra spanien är regioner där vi har särskild närvaro, men vi har möjligheter till nästan alla förfrågningar.

Byte från traditionella transportalternativ till våra short-sea alternativ på de europeiska vattenvägarna minskar avsevärt dina koldioxidutsläpp. Lägg till bortskaffandet av förpackningsmaterial / hantering och bortskaffande av ”Big Bag”, och du kommer inse att genom att transportera din bulklast kommer du även att få ett mer miljövänligt alternativ.

Comments for this post are closed.