Important Information – Import Tax!

We wish to alert you, our clients about the changes regarding import VAT which is now ready to take place and comes into effect on 01 Janury 2015.

From 01 January 2015 VAT (MOMS) registered companies must account for and pay import VAT to the Tax authorities (Skatteverket) instead of to the Customs authorities (Tullverket). There will be no transitional rules or exceptions. From 01 January 2015 VAT (MOMS) registered companies themselves retrieve the data from the Customs Department and based on the customs value must calculate the taxable amount for VAT (MOMS) as well as present it to the relevant Tax Agency.

For more information please Click Here:

 

Vi vill uppmärksamma dig som vår kund på de förändringar gällande importmomsen som nu står inför dörren.

Från och med den 01 januari 2015 ska momsregistrerade företag redovisa och betala importmoms till Skatteverket i stället för till Tullverket. Det kommer inte att finnas några övergångsregler eller undantag. Från den 01 januari 2015 ska momsregistrerade företag själva hämta uppgifterna från Tullverket och utifrån tullvärdet räkna fram beskattningsunderlaget för moms samt redovisa det till Skatteverket.

För mer information – Läs mer:

 

Write a Comment